De Boeddhistische Unie van België (BUB) heeft haar beleid rond ethiek vastgelegd in haar Ethisch en Deontologisch Charter. De Ethische Commissie heeft als taak beslissingen in dit domein voor te bereiden en concrete dossiers samen met de bestuursraad op te volgen. 

Commissieleden

  • Ada Sekirin
  • Annemie Van Attenhoven
  • Ayya Vimala
  • Frank De Waele
  • Lama Rinchen
  • Michel Deprèay