Opleidingen Ethiek

photo formation bureau

Het is essentieel dat iedere beoefenaar het onderricht van de Boeddha kan ontmoeten in een respectvolle, veilige en zorgzame omgeving. Daarom organiseert de Boeddhistische Unie van België (BUB) opleidingen Ethiek. Ze laten de deelnemers toe de nodige tools te verwerven die noodzakelijk zijn om het Ethisch en Deontologisch Charter van de BUB te waarborgenHet is gebaseerd op de noodzaak om lijden te vermijden en de zorg voor het welzijn van anderen te bevorderen. 

 
Om grensoverschrijdend gedrag en misbruik van welke aard ook te voorkomen, heeft elke vereniging (en de BUB) één of meerdere Contactpersonen Integriteit. Hun rol bestaat erin op te treden als neutrale en onpartijdige tussenpersoon in geval van inbreuken op het Ethisch Charter. Zij ontvangen meldingen van eventuele slachtoffers en zijn opgeleid om mogelijk ongepast gedrag te beoordelen. 

Deze opleidingen zijn voorbehouden voor leraars, verantwoordelijken en Contactpersonen Integriteit aangesteld binnen de aangesloten verenigingen van de BUB. De opleidingen zijn gratis.

 

Opleiding Ethiek voor Contactpersonen Integriteit

Aantal dagen: 1 dag (on site)

Publiek: Contactpersonen Integriteit van de lidverenigingen van de BUB

Inhoud: 

Trainers:

NL: Annelies de Zaeytijd & Thomas de Myttenaere

FR : Michèle Quintin

 

  

Opleiding Ethiek voor verantwoordelijken en leraars

Duurtijd: 2u videoconferentie

Publiek: verantwoordelijken en lidverenigingen van de BUB

Inhoud: 

Hoe vaststellen dat het Ethisch Charter niet wordt nageleefd?

 

Trainers:

NL: Annelies de Zaeytijd & Thomas de Myttenaere

FR : Michèle Quintin

 

 Nieuwe sessies worden binnenkort aangekondigd.