Opleidingen Ethiek

photo formation bureau

Het is essentieel dat iedere beoefenaar het onderricht van de Boeddha kan ontmoeten in een respectvolle, veilige en zorgzame omgeving. Daarom organiseert de Boeddhistische Unie van België (BUB) opleidingen Ethiek. Ze laten de deelnemers toe de nodige tools te verwerven die noodzakelijk zijn om het Ethisch en Deontologisch Charter van de BUB te waarborgenHet is gebaseerd op de noodzaak om lijden te vermijden en de zorg voor het welzijn van anderen te bevorderen. 

 
Om grensoverschrijdend gedrag en misbruik van welke aard ook te voorkomen, heeft elke vereniging (en de BUB) één of meerdere Contactpersonen Integriteit. Hun rol bestaat erin op te treden als neutrale en onpartijdige tussenpersoon in geval van inbreuken op het Ethisch Charter. Zij ontvangen meldingen van eventuele slachtoffers en zijn opgeleid om mogelijk ongepast gedrag te beoordelen. 

Deze opleidingen zijn voorbehouden voor leraars, verantwoordelijken en Contactpersonen Integriteit aangesteld binnen de aangesloten verenigingen van de BUB. De opleidingen zijn gratis.

 

Om u in te schrijven voor een opleiding klikt u op de corresponderende datum.

Opleiding Ethiek voor Contactpersonen Integriteit

Volgende sessies : 06/11/22 (Nederlands) *Dit evenement wordt uitgesteld tot een latere datum uitgesteld*; 11/12/22 (Frans)

Aantal dagen: 1 dag (on site)

Publiek: Contactpersonen Integriteit van de lidverenigingen van de BUB

Inhoud: 

  • Hoe vaststellen dat het Ethisch Charter niet wordt nageleefd?
  • Tools om grensoverschrijdend gedrag en misbruik te kwalificeren
  • Handelingsprotocol
  • Case studies en oefeningen
     

Trainers:

NL: Annelies de Zaeytijd & Thomas de Myttenaere

FR : Michèle Quintin

 

  

Opleiding Ethiek voor verantwoordelijken en leraars

Volgende sessies : 16/11/22 (Nederlands) ; 14/11/22 (Frans) 

Duurtijd: 2u videoconferentie

Publiek: verantwoordelijken en leraars van de lidverenigingen

Inhoud: 

Hoe vaststellen dat het Ethisch Charter niet wordt nageleefd?

  • Kennismaking met tools om grensoverschrijdend gedrag en misbruik te kwalificeren
  • Handelingsprotocol

 

Trainers:

NL: Annelies de Zaeytijd & Thomas de Myttenaere

FR : Michèle Quintin

 

Intervisiegroep voor Contactpersonen Integriteit (CPI)

Volgende sessies : 15/12/22 (Nederlands) *geannuleert* ; 18/12/22 (Frans)

Duur: 2 uur in videoconferentie


Publiek: Contactpersonen integriteit van bij de BUB aangesloten verenigingen

Inhoud:


* Beoordeling van inbreuken op het Ethisch handvest, misbruik of ongepast gedrag
* Praktische casestudies (echt of namaak) met het vlaggensysteem
* Discussies en uitwisseling van ervaringen

Trainers:


FR: Michèle Quintin


NL: Annelies de Zaeytijd & Thomas de Myttenaere