Opleidingen Ethiek voor lidorganisaties

Opleidingen Ethiek

photo formation bureau

Het is essentieel dat iedere beoefenaar het onderricht van de Boeddha kan ontmoeten in een respectvolle, veilige en zorgzame omgeving. Daarom organiseert de Boeddhistische Unie van België (BUB) opleidingen Ethiek. Ze laten de deelnemers toe de nodige tools te verwerven die noodzakelijk zijn om het Ethisch en Deontologisch Charter van de BUB te waarborgenHet is gebaseerd op de noodzaak om lijden te vermijden en de zorg voor het welzijn van anderen te bevorderen. 

 
Om grensoverschrijdend gedrag en misbruik van welke aard ook te voorkomen, heeft elke vereniging (en de BUB) één of meerdere Contactpersonen Integriteit. Hun rol bestaat erin op te treden als neutrale en onpartijdige tussenpersoon in geval van inbreuken op het Ethisch Charter. Zij ontvangen meldingen van eventuele slachtoffers en zijn opgeleid om mogelijk ongepast gedrag te beoordelen. 

Deze opleidingen zijn voorbehouden voor leraars, verantwoordelijken en Contactpersonen Integriteit aangesteld binnen de aangesloten verenigingen van de BUB. De opleidingen zijn gratis.

Introductie tot het boeddhisme - Cyclus 2021/22

 

 Introductie tot het boeddhisme pexels tenzing kalsang 343419

Deze opleiding wordt om de 2 jaar georganiseerd. De volgende cyclus gaat van start in november 2021.

Een neutrale en objectieve kijk op de boeddhistische filosofie en ethiek zal je toelaten om nog meer de verscheidenheid van de boeddhistische tradities te waarderen. Het contact tussen de deelnemers, met dikwijls een erg diverse boeddhistische achtergrond, verruimt de eigen horizon. 

De lessen worden in Brussel (en online) gegeven door Shaku Jinssen, Licentiaat Japanologie KU Leuven, Master in Esoteric Buddhist Studies Koyasan University Japan, vrijwillig wetenschappelijk medewerker Japanse Studies KU Leuven, en monnik en leraar in de Shingon-traditie.

Inspiratiedagen 21/22

 

 

Inspiratiedagen Conférence pic

Inspiratie, ondersteuning en permanente vorming

 

Open voor iedereen, de BUB weer drie dagen van inspiratie en uitwisseling rond de beoefening van het boeddhisme en de synergieën met andere geloofsrichtingen. Deze dagen zijn een echte uitnodiging om je beoefening te voeden en zijn zeer interessant voor mensen die boeddhistische vrijwilliger willen worden en voor degenen die al boeddhist zijn.