Yō e an, Centrum voor Shingon-boeddhisme vzw, heeft als doel de beoefening en studie van het Japanse Shingon-boeddhisme. Daarnaast streeft ze ook naar een verfijning van de kennis van het boeddhisme in het algemeen en van het Japanse boeddhisme in het bijzonder. Verder is het onze wens om actief mee te werken aan een verbreding van de religieuze horizon, en stil te staan bij de plaats en rol die het boeddhisme binnen de westerse cultuur kan vervullen

Praktische informatie

Yō e an, Centrum voor Shingon-boeddhisme
www.yoean.be
Tel: 0476 039 028