De BUB heeft twee verschillende klachten ontvangen over grensoverschrijdend gedrag en misbruik door spirituele verantwoordelijken binnen de boeddhistische gemeenschap Ehipassiko uit Antwerpen. Van bij de melding nam de BUB de nodige maatregelen en na een procedure, die is vastgelegd in haar Ethisch en Deontologisch Charter, erkende zij de slachtoffers in hun terechte klachten. Op 16 januari 2022 zegde de betreffende vereniging haar lidmaatschap bij de BUB op.
 
In haar streven naar transparantie én met eerbied voor de privacy van betrokken personen, geeft de BUB  aan direct betrokkenen de mogelijkheid tot inzage op het adres van haar zetel in dit dossier.
 
Als enige representatieve organisatie van de boeddhistische gemeenschap in ons land erkend door de Belgische autoriteiten wil de BUB zich ook in de toekomst blijven inzetten om de boeddhistische beoefenaars een respectvolle, veilige en zorgzame omgeving te waarborgen.
 
In naam van de Ethische en Deontologische Commissie