Op Pasen, één van de belangrijkste christelijke feesten, pleegden terroristen verschrikkelijke aanslagen in Sri Lanka waarbij een groot aantal mensenlevens betreurd worden. De christelijke gemeenschap van het land vormde het doelwit, maar uiteindelijke werd de gehele bevolking daarbij geviseerd in een poging tot destabilisatie.

De Boeddhistische Unie van België (BUB) betuigt daarom haar innige deelneming aan de christenen, maar ook aan alle andere burgers van Sri Lanka. Onze gedachten van medeleven gaan uiteraard in eerste plaats uit naar de slachtoffers en hun naasten, ongeacht hun nationaliteit.  

In navolging van de Europese Boeddhistische Unie veroordeelt de BUB elke vorm van haat en geweld, in het bijzonder wanneer deze gebaseerd zijn op culturele of religieuze motieven. Binnen deze context bevestigt de BUB haar voornemen om de waarden te ondersteunen die noodzakelijk zijn voor elke vorm van harmonieuze samenleving binnen onze gemeenschappen, met name individuele vrijheid, respect voor de andere, liefde en mededogen voor alle voelende wezens.