De Boeddhistische Unie van België organiseert een opleiding om de lidverenigingen te ondersteunen in geval van misbruik

Het is essentieel dat elke beoefenaar de Dharma (Boeddha's leer) kan ontmoeten in een respectvolle, veilige en zorgzame omgeving. We zijn ons er echter van bewust dat er in de spirituele context vormen van grensoverschrijdend gedrag en misbruik kunnen voorkomen. Dergelijk gedrag kan verschillende vormen aannemen: economisch, fysiek, psychologisch, psychologisch, seksueel, institutioneel of structureel.
 
heart care 1040227 640 
 
De Boeddhistische Unie van België heeft samen met haar lidverenigingen een Ethisch en Deontologisch Charter opgesteld ter ondersteuning van het preventiebeleid binnen verenigingen. Elke persoon die verantwoordelijkheid uitoefent binnen de lidverenigingen van de Belgische Boeddhistische Unie is verplicht ervoor te zorgen dat iedereen zich aan dit handvest houdt. Dit is gebaseerd op de noodzaak om lijden te vermijden en de zorg voor het welzijn van anderen te bevorderen.
 
Op 16 november 2019 organiseerde de Belgische Boeddhistische Unie voor de tweede keer een training over grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik. Het doel was om verenigingen extra achtergrond te geven in het beleid van preventie en heling op dit gebied. Deze opleiding, gericht op vertrouwenspersonen, leerkrachten en bestuurders van verenigingen, werd gegeven door Sensoa, een expertisecentrum op dit gebied.
 
Marie deelde met ons haar indrukken van deze opleidingsdag: 
 
"Als gepensioneerde gezondheidswerker ben ik blij dat er schot in de zaak komt. Ik ben dankbaar dat de Boeddhistische Unie van België een duidelijk beleid op dit gebied heeft opgesteld om een goede opvolging te waarborgen in het geval van een melding en om de betrokken personen te helpen. Het is belangrijk dat een slachtoffer in staat is om zich te uiten, zijn of haar verhaal kan doen, met zorg gehoord te worden en als slachtoffer erkend te worden. Zonder herstellende en/of bestraffende actie blijft het slachtoffer gefrustreerd achter en heeft hij of zij moeite om verder te gaan in het leven.
 
Ik wil u bedanken voor deze productieve en stimulerende training. De casusanalyses om de ernst van de feiten te beoordelen waren zeer informatief. Ik kwam naar buiten met informatie over de te volgen procedure in geval van klachten of verdenkingen van grensoverschrijdend gedrag en hoe je daar mee om moet gaan. Ik ben me bewust van de enorme omvang van het project en het werk dat is verricht.
 
Erg blij met deze vooruitgang in de verdediging van de slachtoffers. Namens de misbruikte personen, dank u, dank u, dank u! "
 
Lejeune Marie, gepensioneerde verpleegster.

Knack 4/2019 - CD&V legt de erkenning van het boeddhisme en hindoeïsme op tafel

Tex Van berlaer - Redacteur Knack.be

Bij de volgende regeringsonderhandelingen wordt er best nagedacht over de erkenning van het boeddhisme en het hindoeïsme. Dat zegt CD&V-Kamerlid Els Van Hoof, die twee wetsvoorstellen in die zin heeft ingediend. 'Zodra je erediensten subsidieert, kan je meer controle uitoefenen.'

'Elke godsdienst die een draagvlak heeft in de samenleving, zoekt erkenning bij de overheid. Dat is niet meer dan normaal.' Daarom diende CD&V-Kamerlid Els Van Hoof begin deze maand twee wetsvoorstellen in. Het ene pleit voor de officiële erkenning van het boeddhisme als niet-confessionele levensbeschouwing. Het andere moet het begin van de erkenningsprocedure van het hindoeïsme aanwakkeren.

Door de korte tijd die het parlement nog rest voor het einde van de werkzaamheden, kunnen de voorstellen deze legislatuur niet meer behandeld worden. Toch vond Van Hoof de wetsvoorstellen een belangrijk 'signaal' naar de geloofsgemeenschappen. Zij waren de afgelopen jaren in nauw contact met het kabinet van minister van Justitie Koen Geens (CD&V). De partij wil de initiatieven op tafel leggen bij de volgende regeringsonderhandelingen of ten minste tijdens de volgende legislatuur.

Van Hoof hoopt dat de erkenning onderdeel wordt van het volgende regeerakkoord. Ze vindt wel dat parlementair en maatschappelijk debat nog steeds nodig zijn.

Op dit moment zijn er zes erkende erediensten: de rooms-katholieke, de orthodoxe, de anglicaanse, de protestantse, de joodse en de islamitische. De hindoe-gemeenschap wil zich bij dat lijstje aansluiten.

Sinds 2002 is ook de niet-confessionele levensbeschouwing erkend. De boeddhisten willen zich bij deze categorie aansluiten.

Meer info: www.knack.be/nieuws/

KERK & leven - 30 januari 2019

jg19 nr05 1

jg19 nr05 2

jg19 nr05 3