In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn in het kader van de COVID19 pandemie vanaf maandag 26 oktober 2020 volgende maatregelen van kracht in de boeddhistische centra : 

activiteiten zijn verboden voor het publiek, behalve:
 • begrafenisceremonies, maar enkel in aanwezigheid van maximaal 15 personen, met een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon en zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam;
 • boeddhistische huwelijken, maar enkel in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en boeddhistische consulenten;
 • ceremonies en aktiviteiten die worden opgenomen met de bedoeling ze via alle beschikbare kanalen te verspreiden en die met maximaal 10 personen plaatsvinden, met inbegrip van de personen die voor de opname verantwoordelijk zijn, met het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon, en voor zover de lokalen tijdens de opname voor het publiek gesloten blijft
Deze maatregelen zijn stricter dan deze aangekondigd door de federale regering

 • De deelnemers dienen een onderlinge afstand van 1m50 te bewaren, behalve tussen personen die onder hetzelfde dak wonen.
 • Het dragen van mondmaskers (of een alternatieve bedekking met stof van mond en neus)  is verplicht.  
 • Er geldt een maximum 40 personen.
 • De ruimtes moeten voldoende worden geventileerd.
 • Aanbieden van drank of voedsel is verboden.
 • De organisatie van de activiteiten moet zo worden gepland dat te grote bijeenkomsten, bijvoorbeeld buiten de praktijkruimte, worden vermeden.
 • Lichamelijk contact tussen deelnemers en van materiaal gebruikt door verschillende personen is verboden. Voor en na elke ceremonie moet het materiaal worden gedesinfecteerd. De deelnemers gebruiken hun eigen zangboek. 
 • Voor de veiligheid van iedereen moet een ontsmettingsmiddel en papieren zakdoeken ter beschikking worden gesteld bij in- en uitgangen. 
 Voor sommige beoefenaars, met name degenen die risico's lopen vanwege hun gezondheidstoestand of gevorderde leeftijd, is het beter om nog te wachten om de boeddhistische centra te bezoeken. 
 
INFORMATIE VOOR DE VERANTWOORDELIJKEN VAN DE CENTRA
 

Voorbereiding van een protocol 

De verenigingen zijn het best geplaatst om een protocol op te stellen om de veiligheid te garanderen dat rekening houdt met het specifieke karakter van hun traditie. De onderstaande informatie kan de verantwoordelijken helpen bij het opstellen van een protocol voor hun retraites. De hierbovenstaande informatie dient hierbij ook gerespecteerd te worden. Sommige elementen kunnen ook worden overwogen om de bovengenoemde maatregelen voor de reguliere praktijk aan te vullen.

De protocollen met veiligheidsmaatregelen die gelden voor de verschillende types van activiteiten (regelmatige praktijk, retraites, …) worden opgestuurd naar de leden en geafficheerd in de lokalen.

Er wordt een coronaverantwoordelijke aangeduid die erop toeziet dat de maatregelen worden nageleefd.

Personen die de laatste 2 weken voor de retraite symptomen vertoond hebben die kunnen wijzen op een besmetting door het coronavirus kunnen er niet aan deelnemen.

De organisator stelt een beschrijving van de symptomen ter beschikking die verband houden met de ziekte. De organisator voorziet in de EHBO-kist een thermometer en beschermbril (of face shield). Zodra iemand één van deze symptomen vertoont, moet deze de retraite verlaten en contact opnemen met een arts. Indien de coronatest positief is, moet de retraite stopgezet worden.

Verschillende wooneenheden kunnen samen een bubbel vormen van maximaal 40 personen. Deze groep kan samen aan activiteiten deelnemen. Indien een retraite meer dan 40 personen vormt, moeten verschillende bubbels gevormd worden waarvan alle binnenactiviteiten op een verschillende plaats of tijdstip doorgaan.

Het is raadzaam om een activiteitenprogramma te plannen dat voorziet in voldoende rust tijdens de nacht en na de maaltijd.

Digitaal betalen wordt aangemoedigd.

Carpoolen vereist veiligheidsmaatregelen: schoonmaken en desinfecteren van de auto, handen wassen voor vertrek, regelmatige ventilatie, het dragen van een masker (en eventueel een bril) en het beperken van het aantal passagiers per auto.

Er wordt een procedure voorbereid die de desinfectie voor en na de uitwisseling van de sleutels garandeert en het directe contact beperkt.

Het gebruik van een vestiaire wordt vermeden of deze wordt regelmatig gedesinfecteerd.

Er moet worden voorzien in een circulatieprocedure om ervoor te zorgen dat de afstand maximaal wordt gerespecteerd, bijvoorbeeld bij het betreden van een kamer in een groep.

Alle kamers worden regelmatig en gedurende minstens 20 minuten per dag geventileerd. Gebruik geen ventilatoren die virussen kunnen verspreiden.

Hygiënische apparatuur is beschikbaar (maskers, papieren zakdoeken, wegwerphandschoenen, zeep, papieren handdroger, ...) evenals vuilnisbakken.

Na de reiniging wordt de ontsmetting uitgevoerd met wegwerphandschoenen op alle contactpunten (knipperlichten, kastopeningen, schakelaars, kranen, ...) De handschoenen worden na gebruik weggegooid. Deuren die niet gesloten moeten worden om veiligheidsredenen blijven in principe open.

De maaltijden worden klaargemaakt met mondmaskers en handschoenen. De deelnemers en de verantwoordelijken van de dienst dragen maskers bij het serveren van het eten. Keukengerei wordt niet gedeeld (bijv. voor het serveren) en wordt gewassen met warm water en zeep.

De verantwoordelijken voor de retraite raadplegen de procedure voor eerste hulp die tijdens de coronaviruscrisis van kracht is. 

Deelnemers dienen erop gewezen worden dat zij die in de dagen na de retraite symptomen van COVID19 vertonen de verantwoordelijke van de retraite moeten verwittigen.