Coronavirus: heropening van de boeddhistische centra

De Boeddhistische Unie van België is verheugd over de versoepeling van de lockdown maatregelen die de overheid heeft aangekondigd op 30 juni jl. 
 
Voor deze nieuwe fase van de heropening hebben de autoriteiten een maximumaantal per gebouw vastgesteld van 200 personen tot en met 31 juli, en van 400 personen vanaf 1 augustus 2020.  De organisatie van de activiteiten moet zo worden gepland dat te grote bijeenkomsten, bijvoorbeeld buiten de praktijkruimte, worden vermeden.
 
De deelnemers dienen een onderlinge afstand van 1m50 te bewaren, behalve tussen personen die onder hetzelfde dak wonen. Het dragen van maskers wordt ten allen tijde sterk aanbevolen wanneer deze afstand niet kan worden gegarandeerd (aankomst, vertrek, verplaatsing binnen het centrum).  Ceremonies met lichamelijk contact zijn verboden. De ruimtes moeten voldoende worden geventileerd.
 
Voor de veiligheid van iedereen moet een ontsmettingsmiddel en papieren zakdoeken ter beschikking worden gesteld bij in- en uitgangen.
 
Het materiaal moet voor en na elke ceremonie worden gedesinfecteerd en zal niet worden gedeeld tijdens de ceremonie. De deelnemers gebruiken hun eigen zangboek. 
 

Voor sommige beoefenaars, met name degenen die risico's lopen vanwege hun gezondheidstoestand of gevorderde leeftijd, is het beter om nog te wachten om de boeddhistische centra te bezoeken. 

 
INFORMATIE VOOR DE VERANTWOORDELIJKEN VAN DE CENTRA
 

Voorbereiding van een protocol 

De verenigingen zijn het best geplaatst om een protocol op te stellen om de veiligheid te garanderen dat rekening houdt met het specifieke karakter van hun traditie. De onderstaande informatie kan de verantwoordelijken helpen bij het opstellen van een protocol voor hun retraites. Sommige elementen kunnen ook worden overwogen om de bovengenoemde maatregelen voor de reguliere praktijk aan te vullen.