Dag van het Boeddhisme 2018

DAG VAN HET BOEDDHISME
28 OKTOBER 2018

P5080067BOEDDHISME EN MEDITATIE

31 boeddhistische centra openen hun deuren 
Elk jaar organiseert de Boeddhistische Unie van België de Dag van het Boeddhisme in samenwerking met een dertigtal lidverenigingen van alle belangrijke tradities. Ze hebben sinds decennia hun weg gevonden in het Westen met een boodschap van geluk en ontplooiing. Op 28 december 2018 hebben de boeddhsitische centra hun deuren geopend om aan iedereen de mogelijkheid te geven om boeddhistische meditatie te leren kennen.

Waarom mediteren?

Meditatie wordt om verschillende redenen boefend. Sommigen beginnen ermee om een antwoord te vinden op stress, slaapproblemen, vrees voor burn-out enz. In die gevallen is meditatie inderdaad een aangewezen methode om de geest tot rust te brengen.

1.400 bezoekers

De 31 deelnemende centra hebben 1.400 bezoekers ontvangen. Dat succes is het resultaat van de inzet van vele vrijwilligers en van een intense communicatiecampagne. Een Facebook event heeft geleid tot een bereik van 283.223 personen en 7.948 clicks. Carlo Luyckx, Voorzitter van de Boeddhistische Unie van België, heeft in een video het verloop van de dag voorgesteld. Deze video werd opgepikt door 1.700 personen. Er verschenen bovendien artikels in verschillende kranten, waaronder 'La Libre Belgique', et 'Bruzz'. 

institut

 © Tibetaans Instituut