De volgende opleidingscyclus van het Hoger Instituut van het Boeddhisme gaat door vanaf september 2017. 

Inspiratiedagen voor Boeddhistische Vrijwilligers

Voor hen die overwegen om sociaal geëngageerd vrijwilligerswerk te beginnen vanuit boeddhistische inspiratie en voor hen die reeds actief zijn als vrijwilliger. In die zin zijn de Inspiratiedagen geen opleiding die leiden tot een certificaat. De bedoeling is te inspireren, te activeren en te ondersteunen. Daarnaast willen we ook de kans bieden aan iedereen om zich te blijven vormen. We hopen op die manier binnen en tussen de Sangha’s activiteiten op te starten en netwerking over de Sangha’s heen vorm te geven. Klik hier voor meer info.

Introductie tot het boeddhisme - geannuleerd

Jinsen Pinnoo, lesgever van de cursus Introductie tot het boeddhisme, heeft ons meegedeeld dat hij door zijn leraar gevraagd is om een belangrijke functie op te nemen in Japan. Deze vraag werd hem gesteld vermits de monnik die momenteel deze functie in de tempel vervult, benoemd is tot opzichter van het heiligdom van de stichter van hun school. Jinsen Pinnoo heeft beslist in te gaan op dit verzoek en in het komende jaar de functie van deze monnik over te nemen.
Daarom is de cursus Introductie tot het boeddhisme geannuleerd voor de cyclus 2017 - 2018.