Reconnaissance du Bouddhisme - 2019

La Libre 25 oct 2018 reconnaissance du bouddhisme 166

Reconnaissance du bouddhisme

Cliquez sur l'image pour consulter l'article de La Capitale du 21 avril 2017.

La Capitale  21 avril 2017 reconnaissance du bouddhisme

Boeddhisme en homoseksualiteit

Heeft het boeddhisme iets te zeggen over homoseksualiteit en homohuwelijk?

Edel Maex

Het korte antwoord op deze vraag is: nee. Maar misschien maak ik mij er hiermee te gemakkelijk vanaf. Het onderwerp verdient toch iets meer aandacht. Als we opnieuw naar de vraag kijken ontdekken we er een aantal assumpties in die bij nader toezien niet zo vanzelfsprekend zijn. De vraag gaat er van uit dat er zoiets bestaat als ‘het boeddhisme’, dat het iets te zeggen heeft en dat homoseksualiteit daarbij een relevant thema is.

Lerarenopleiding Boeddhisme

OPLEIDING BOEDDHISME VOOR LEERKRACHTEN BIJ UCLL

Op 29 april presenteerde UC Leuven-Limburg haar plan rond levensbeschouwing in aanwezigheid van alle betrokken levensbeschouwelijke instanties. De Lerarenopleiding van UC Leuven-Limburg, met ongeveer 5.000 studenten de grootste in Vlaanderen, kiest hiermee resoluut voor de levensbeschouwelijke dialoog. Het vak Boeddhisme komt hierbij ook aan bod.  De Boeddhistische Unie van België steunt dit initiatief van harte. 

Knack - Boeddha rukt op in Vlaanderen

Het boeddhisme hoopt dit jaar erkend te worden als levensbeschouwing. Dat betekent onder meer dat leerlingen lessen kunnen krijgen in de leer van de Dharma, en dat ziekenhuizen boeddhistische consulenten aan stervensbegeleiding laten doen. Carlo Luyckx, voorzitter van de Boeddhistische Unie van België, legt uit dat het boeddhisme volledig is ingeworteld in onze maatschappij en het dus op gelijke voet kan gesteld worden met de andere erkende levensbeschouwingen. 

Le bouddhisme belge en sursis - Le Soir

Le ministre de la Justice et l'Union Bouddhique Belge (UBB) ont fixé les modalités de reconnaissance du bouddhisme. Mais la période post-attentats risque de bloquer la concrétisation du processus. "On nous dit que les attentats ont retardé notre dossier, reprend Carlo Luyckx, président de l'UBB. Je pense au contraire que ça aurait dû l'accélerer : le bouddhisme peut jouer un rôle sociétal important."

Le Soir, jeudi 11 février 2016

Lire la suite

Opschorting voor het boeddhisme - Le Soir

De minister van Justitie en de Boeddhistische Unie van België (BUB) hebben de modaliteiten vastgelegd voor de erkenning van het boeddhisme. Maar de periode na de aanslagen zou het voltooien van dit proces kunnen blokkeren. "Men zegt ons dat de aanslagen ons dossier vertraagd hebben, herneemt Carlo Luyckx, voorzitter van de BUB. Ik denk in tegendeel dat dit het zou hebben moeten versnellen: het boeddhisme kan een belangrijke maatschappelijke rol spelen."

Le Soir, donderdag 11 februari 2016

Lees meer